Pact voor SamenredzaamheidHet Pact voor Samenredzaamheid verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Als Partners in het Pact gaan we aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede.

Het Pact voor Samenredzaamheid is een initiatief van de Cliëntenraad gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond in samenwerking met SoZaWe.

 Wat houdt het Pact in?

Het Pact staat voor:

  • Kennen en gekend worden
  • Liever voorkomen dan genezen
  • Aanval op de uitval
  • Op eigen benen meedoen
  • Aanboren van maatschappelijke betrokkenheid

Ofwel, alles om de zelfredzaamheid en inzet van de kracht van de samenleving te versterken! Om armoede te voorkomen en te bestrijden, gaan we graag met u aan de slag met het opzetten en uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma.

Belangrijk uitgangspunt is de mogelijkheden te scheppen dat iemand het zelf kan oplossen. Ofwel het niet voor iemand oplossen maar MET.

Deze website wil iets betekenen in de strijd tegen armoede. Daarom is er de agenda met allerlei activiteiten die helpen de armoede bestrijden, de projecten waar mensen zelf een stap kunnen zetten weg van de armoede en allerlei nuttige links.

Het programma heeft het karakter van een ‘open bron’: alle organisaties, instellingen en bedrijven mogen meedoen. We willen een samenleving van Noaberschap, Naastenliefde en Solidariteit waar, ongeacht welke overtuiging, plaats is voor een menswaardig bestaan.

Meld u aan als partner

 

 


Gemeente Bedum logo
   Gemeente De Marne logo   Gemeente Winsum logo   Gemeente Eemsmond logo
Vraag of opmerking?