Patrick de Vrij

In het voorgaande bericht had ik het er al even over: op zaterdagmiddag 23 juni aanstaande, van 12.00 uur tot 16.00 uur, is er het Samen doen festival 2018 op de Blink te Uithuizen.

De omschrijving ervan, te vinden op de website van gemeente Eemsmond, luidt:

Samen Doen Festival (Uithuizen)

Na het succes van voorgaande edities, is er ook dit jaar weer het Samen-doen-festival in Uithuizen. Er wordt veel voor en door mensen georganiseerd, maar vaak weten we dat van elkaar niet. Tijdens dit gezellige evenement kunnen bewoners van Eemsmond kennismaken met allerlei sociale activiteiten die er binnen de gemeentegrenzen te doen zijn. Dat kan variëren van koffie-ochtenden, cursussen en breien tot meer zorg gerelateerde activiteiten. Non-profit organisaties presenteren zich die dag met een kraampje op de Blink in Uithuizen. De overkoepelende gedachte van deze markt is ‘verbinden’ en ‘bewust wording’. Ook is er het een en ander te beleven op en rondom de Blink.

Als standhouder en ambassadeur voor onder andere Pact voor Samenredzaamheid heb ik daar enige ruimte voor folders en visitekaartjes van partners van het Pact, die er niet zelf als standhouder aanwezig kunnen zijn. Partners die op die manier van die ruimte gebruik willen maken, kunnen contact met mij opnemen via de contactpagina.

Is jouw maatschappelijke organisatie of andersoortig sociaal initiatief (nog) geen partner van Pact voor Samenredzaamheid, maar wil die wel graag bijdragen aan doelen daarvan en meeprofiteren van deze promotiemogelijkheid tijdens Samen doen festival 2018? Laat het mij weten via de contactpagina.

Nog even voor de duidelijkheid, over het in aanmerking komen voor promotie tijdens het Samen doen festival 2018 te Uithuizen: het gaat hier met name om inwoners van gemeente Eemsmond als publiek en om hun maatschappelijke belangen. Voorbeeld: van Ruilkring Hogeland weet ik, dat die qua leden nog veel geconcentreerd is in gemeente Winsum, maar graag ook inwoners van gemeente Eemsmond erbij betrekt en in gemeente Eemsmond de community wil uitbouwen voor meer en betere ruilmogelijkheden. Bovendien past Ruilkring Hogeland bij de visie en de missie van het Pact. Daarom dat deze (toch) in aanmerking komt voor promotie via het Pact tijdens dit festival. Aan de hand van dit voorbeeld kun je alvast je eigen afwegingen maken.

Vriendelijke groet,
Patrick de Vrij
maatschappelijk ambassadeur

P.S.
Promotiemateriaal dat overblijft na het Samen doen festival 2018 restitueer ik niet, maar ga ik zoveel mogelijk alsnog verspreiden, min of meer passend bij de visie van het Pact. Hooguit tot drie maanden na dato, om misverstanden op grond van eventueel achterhaalde informatie op dat promotiemateriaal te voorkomen.

Beste websitebezoeker,

Het is hier een tijd stil geweest. Dit is het eerste bericht sinds 15 mei 2015. Wat is er ondertussen allemaal gebeurd? Hieronder een klein overzicht.

Pact voor Samenredzaamheid is ontstaan vanuit de Cliëntenraad SoZaWe in samenwerking met SoZaWe: organisaties die nogal ingrijpende veranderingen ondergingen.
– SoZaWe is gefuseerd met Werkplein Noord-Groningen en Werkleerbedrijf Ability tot Werkplein Ability.
– De kerngroep achter het Pact heeft zich doorontwikkeld tot Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen.
– De Clientenraad SoZaWe is opgeheven en een geheel nieuwe Cliëntenraad Werk en Inkomen is geïnstalleerd.

Activiteiten rond het Pact gingen gewoon door.
– De voedseltuin in Winsum werd afgestoten, dat kon niet anders, en een nieuwe voedseltuin aangelegd in Uithuizen. Van de tuin in Winsum is heel wat geoogst en van de tuin in Uithuizen is inmiddels ook het een en ander geoogst. Met name Voedselbank Het Hogeland profiteerde daarvan.
– De acties met de Kanskaarten kregen eveneens een vervolg. De huis-aan-huis bezorging op diverse plaatsen leverde dusdanig respons op, dat die acties als succesvol kunnen worden beschouwd. Bovendien is er een handleiding ontwikkeld om kanskaartenacties elders mogelijk te maken.
– De presentatie en communicatie omtrent het Pact via deze website stagneerde weliswaar, maar doelgericht verloopt die “offline” goed. Bovendien is er op dit gebied ondersteuning via Facebook.
– Repair Café Het Hogeland (te Winsum) draait prima en Repair Café Uithuizen heeft z’n bestaansrecht eveneens bewezen.
– Er meldden zich nieuwe Pact-partners en diverse anderen bleken geïnteresseerd om partner te worden of om anderszins mee te doen.

Het beheer van de website www.pactvoosamenredzaamheid.nl is per 12 april 2018 door Werkplein Ability officieel overgedragen aan Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen. Voor de Stichting (en in samenspraak daarmee) wordt het beheer van de website uitgevoerd door Patrick de Vrij, vanuit zijn maatschappelijke portfolio “Patrick de Vrij Services”. Ondergetekende, degene die ook achter de Facebook-pagina’s “Pact voor Samenredzaamheid” en “Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen” zit. Victor Webdesign, bouwer van deze website, ondersteunt hem met raad en daad op technisch gebied. Kleine bijkomstigheid: Patrick en Victor kennen elkaar al van voor het bestaan van het Pact, buiten het Pact om, dus de herontmoeting via deze website was een leuke verrassing.

Hoe staat het er nu voor met de website?
– De contactformulieren op deze website werken weer naar behoren. Mensen die daarmee berichten sturen, kunnen weer reactie daarop verwachten. Dat geld tevens voor wie zich via die weg als nieuwe partner van Pact voor Samenredaamheid aanmelden.
– De eerstvolgende vernieuwingen van de website betreffen vooral de structuur van de website. Het meeste daarvan is niet meteen zichtbaar, later waarschijnlijk alsnog wel.

O ja, en natuurlijk komt er zo snel mogelijk bericht over “Samen doen festival 2018”, welke op 23 juni aanstaande plaatsvindt op de Blink in Uithuizen. Meerdere vrijwilligersorganisaties presenteren zich daar aan publiek en aan elkaar! Pact voor Samenredzaamheid en Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen worden daar gepromoot in dezelfde stand als waarin Repair Café Uithuizen staat. Of misschien is de Stichting er zélf wel met de voedseltuin. We gaan het allemaal beleven! Graag tot dan!

Samenredzame groet,
mede namens Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen,
Patrick de Vrij

Vraag of opmerking?