In het voorgaande bericht had ik het er al even over: op zaterdagmiddag 23 juni aanstaande, van 12.00 uur tot 16.00 uur, is er het Samen doen festival 2018 op de Blink te Uithuizen.

De omschrijving ervan, te vinden op de website van gemeente Eemsmond, luidt:

Samen Doen Festival (Uithuizen)

Na het succes van voorgaande edities, is er ook dit jaar weer het Samen-doen-festival in Uithuizen. Er wordt veel voor en door mensen georganiseerd, maar vaak weten we dat van elkaar niet. Tijdens dit gezellige evenement kunnen bewoners van Eemsmond kennismaken met allerlei sociale activiteiten die er binnen de gemeentegrenzen te doen zijn. Dat kan variëren van koffie-ochtenden, cursussen en breien tot meer zorg gerelateerde activiteiten. Non-profit organisaties presenteren zich die dag met een kraampje op de Blink in Uithuizen. De overkoepelende gedachte van deze markt is ‘verbinden’ en ‘bewust wording’. Ook is er het een en ander te beleven op en rondom de Blink.

Als standhouder en ambassadeur voor onder andere Pact voor Samenredzaamheid heb ik daar enige ruimte voor folders en visitekaartjes van partners van het Pact, die er niet zelf als standhouder aanwezig kunnen zijn. Partners die op die manier van die ruimte gebruik willen maken, kunnen contact met mij opnemen via de contactpagina.

Is jouw maatschappelijke organisatie of andersoortig sociaal initiatief (nog) geen partner van Pact voor Samenredzaamheid, maar wil die wel graag bijdragen aan doelen daarvan en meeprofiteren van deze promotiemogelijkheid tijdens Samen doen festival 2018? Laat het mij weten via de contactpagina.

Nog even voor de duidelijkheid, over het in aanmerking komen voor promotie tijdens het Samen doen festival 2018 te Uithuizen: het gaat hier met name om inwoners van gemeente Eemsmond als publiek en om hun maatschappelijke belangen. Voorbeeld: van Ruilkring Hogeland weet ik, dat die qua leden nog veel geconcentreerd is in gemeente Winsum, maar graag ook inwoners van gemeente Eemsmond erbij betrekt en in gemeente Eemsmond de community wil uitbouwen voor meer en betere ruilmogelijkheden. Bovendien past Ruilkring Hogeland bij de visie en de missie van het Pact. Daarom dat deze (toch) in aanmerking komt voor promotie via het Pact tijdens dit festival. Aan de hand van dit voorbeeld kun je alvast je eigen afwegingen maken.

Vriendelijke groet,
Patrick de Vrij
maatschappelijk ambassadeur

P.S.
Promotiemateriaal dat overblijft na het Samen doen festival 2018 restitueer ik niet, maar ga ik zoveel mogelijk alsnog verspreiden, min of meer passend bij de visie van het Pact. Hooguit tot drie maanden na dato, om misverstanden op grond van eventueel achterhaalde informatie op dat promotiemateriaal te voorkomen.

Beste websitebezoeker,

Het is hier een tijd stil geweest. Dit is het eerste bericht sinds 15 mei 2015. Wat is er ondertussen allemaal gebeurd? Hieronder een klein overzicht.

Pact voor Samenredzaamheid is ontstaan vanuit de Cliëntenraad SoZaWe in samenwerking met SoZaWe: organisaties die nogal ingrijpende veranderingen ondergingen.
– SoZaWe is gefuseerd met Werkplein Noord-Groningen en Werkleerbedrijf Ability tot Werkplein Ability.
– De kerngroep achter het Pact heeft zich doorontwikkeld tot Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen.
– De Clientenraad SoZaWe is opgeheven en een geheel nieuwe Cliëntenraad Werk en Inkomen is geïnstalleerd.

Activiteiten rond het Pact gingen gewoon door.
– De voedseltuin in Winsum werd afgestoten, dat kon niet anders, en een nieuwe voedseltuin aangelegd in Uithuizen. Van de tuin in Winsum is heel wat geoogst en van de tuin in Uithuizen is inmiddels ook het een en ander geoogst. Met name Voedselbank Het Hogeland profiteerde daarvan.
– De acties met de Kanskaarten kregen eveneens een vervolg. De huis-aan-huis bezorging op diverse plaatsen leverde dusdanig respons op, dat die acties als succesvol kunnen worden beschouwd. Bovendien is er een handleiding ontwikkeld om kanskaartenacties elders mogelijk te maken.
– De presentatie en communicatie omtrent het Pact via deze website stagneerde weliswaar, maar doelgericht verloopt die “offline” goed. Bovendien is er op dit gebied ondersteuning via Facebook.
– Repair Café Het Hogeland (te Winsum) draait prima en Repair Café Uithuizen heeft z’n bestaansrecht eveneens bewezen.
– Er meldden zich nieuwe Pact-partners en diverse anderen bleken geïnteresseerd om partner te worden of om anderszins mee te doen.

Het beheer van de website www.pactvoosamenredzaamheid.nl is per 12 april 2018 door Werkplein Ability officieel overgedragen aan Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen. Voor de Stichting (en in samenspraak daarmee) wordt het beheer van de website uitgevoerd door Patrick de Vrij, vanuit zijn maatschappelijke portfolio “Patrick de Vrij Services”. Ondergetekende, degene die ook achter de Facebook-pagina’s “Pact voor Samenredzaamheid” en “Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen” zit. Victor Webdesign, bouwer van deze website, ondersteunt hem met raad en daad op technisch gebied. Kleine bijkomstigheid: Patrick en Victor kennen elkaar al van voor het bestaan van het Pact, buiten het Pact om, dus de herontmoeting via deze website was een leuke verrassing.

Hoe staat het er nu voor met de website?
– De contactformulieren op deze website werken weer naar behoren. Mensen die daarmee berichten sturen, kunnen weer reactie daarop verwachten. Dat geld tevens voor wie zich via die weg als nieuwe partner van Pact voor Samenredaamheid aanmelden.
– De eerstvolgende vernieuwingen van de website betreffen vooral de structuur van de website. Het meeste daarvan is niet meteen zichtbaar, later waarschijnlijk alsnog wel.

O ja, en natuurlijk komt er zo snel mogelijk bericht over “Samen doen festival 2018”, welke op 23 juni aanstaande plaatsvindt op de Blink in Uithuizen. Meerdere vrijwilligersorganisaties presenteren zich daar aan publiek en aan elkaar! Pact voor Samenredzaamheid en Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen worden daar gepromoot in dezelfde stand als waarin Repair Café Uithuizen staat. Of misschien is de Stichting er zélf wel met de voedseltuin. We gaan het allemaal beleven! Graag tot dan!

Samenredzame groet,
mede namens Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen,
Patrick de Vrij

Tuinvrijwilligers voor de biologische tuin gevraagd.

Met spoed gevraagd, volwassen vrijwilligers voor tuinwerk op de  biologische tuin  voor een periode van 3 tot 6 maanden.

Aanvangsdatum in overleg  voor maximaal 3 uur. Locatie is Onderdendamsterweg 43a   Winsum.

Taken en werkzaamheden.

De Tuin bevindt zich op het terrein van AOC Terra in Winsum. Voor het onderhoud van de biologische tuin zoekt het pact vrijwilligers.

De werkzaamheden zijn: zaaien en planten van groenten, onkruid wieden, verzorgen van de gewassen en oogsten.

Er wordt gewerkt op donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur gewerkt in de tuin. De werkzaamheden in de tuin duren tot ongeveer half oktober.

Vaardigheden en kwaliteiten

Gevraagd worden vrijwilligers die graag buitenwerken en fysiek instaat zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

U werkt met andere vrijwilligers samen in de biologische tuin en een oud-agrariër  biedt begeleiding en deelt zijn kennis op het gebied van tuinieren.

Een deel van de opbrengst is voor de voedselbank Het Hogeland, maar de vrijwilligers mogen ook gebruik maken van de oogst.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:   Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum

https://secure.vrijwilligersgroningen.nl/photo.php?id=18

 

repair

 

 

                                          

REPAIR CAFÈ in Winsum open 27 juni

Het vakantieseizoen is voor velen al begonnen. Wij zijn nog een keer daar aan voorafgaand open. Op 27 juni bent u van 11.00 tot 15.00 uur weer welkom voor alles dat gerepareerd kan worden.

Het Repair Café is er voor iedereen, we kennen een vrije inloop.

Spullen als bv koffiezetapparaten, broeken, strijkijzers, muziekapparatuur, tv, blouses, jassen, verlichting maar ook kinderspeelgoed, fietsen en tuingereedschappen. Zo vlak voor de zomervakantie is het ook handig om te denken aan uw fiets en of vakantiespullen. Misschien is daar nog wel iets van te repareren voor u vertrekt. Weggooien? Mooi, niet dus!

 

We zijn iedere laatste zaterdag van de maand open, behalve in juli en december. Tussen 11 en 15 uur staat er dan een groep vrijwilligers klaar om samen met u, uw zaken te repareren. Neem wel de te vervangen onderdelen, knoppen of ritsen mee. Het textiel moet ook schoon zijn.

Waar: bij NOVO, Het Hogeheem 75 te Winsum.

 

Wilt u als bedrijf onze inzet ondersteunen met een geldelijke gift of anderszins? Neem dan contact met ons op. U ondersteunt hiermee een lokaal initiatief dat duurzaamheid combineert met maatschappelijke verbindingen en participatie.

 

Alle informatie en tips over repareren kunt u ook vinden op www.repaircafehhl.nl.

Het Repair Café Het Hogeland kunt u liken op facebook en volgen via twitter. Wilt u op een andere manier met ons in contact dan kan dit ook via repaircafeHHL@gmail.com of door te bellen met Kees Vissers, 0595-425599.

 

Weggooien? Mooi niet!

Kom ook 27 juni tussen 11 en 15 uur. De koffie staat klaar.

———————————————————————————

 

Bedum

 

 

Binnenkort gaat het kanskaartenproject ook in Bedum  van start met als doel, het tegengaan van niet-gebruik maken van inkomensregelingen en aanvullende voorzieningen. Mensen laten vooral veel geld liggen bij de belastingdienst. De belastingteruggaaf, toeslagen en heffingskortingen staan hoog genoteerd op de lijst van niet-gebruikte voorzieningen. Daarna komen de gemeentelijke minimaregelingen en bijzondere bijstand. Oorzaken van  het niet aanvragen van regelingen zijn:onbekendheid met regelingen

  • mensen denken niet in aanmerking te komen voor regelingen
  • ingewikkelde aanvraagprocedures
  • schaamte of trots
  • taalproblemen

Het plan van aanpak ziet er als volgt uit. Er is een platform waarin zitting hebben o.a. St Leergeld, St Mee, CJG en Diaconieën Kerken/Gemeenten/Parochies, SOZAWE (BMWE) enz.

Deze benoemen de  dorpen en gaan in de betreffende wijken de kanskaarten verspreiden en een week later persoonlijk ophalen.

De vraag wordt dan gesteld welke kansen men ziet in het aangebodene. Kleine administratieve problemen worden direct opgelost. Overige worden verzameld en door betreffende (deskundige)partner. Voorbeeld van kanskaart zie hieronder.

Kanskaart zijde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanskaart Bedum 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor informatie en/of aanvraagformulier kijk op: www.humanitas.nl/afdeling/t-hoogeland

Vervolg Eigen Kracht Lunch café in kruisweg

De afgelopen maanden zijn met succes Eigen Kracht Lunch cafés georganiseerd.

Het Eigen Kracht Lunch café is een leerzame en actieve bijeenkomst voor bewoners. Het is een activiteit ontstaan vanuit het Pact voor de Samenredzaamheid. In veel gemeenten zijn deze bijeenkomsten een antwoord op veel gehoorde behoeftes.

Tijdens de lunchbijeenkomst zijn bewoners met elkaar in gesprek geweest en hebben ze hun wensen, behoeften en ambities geïnventariseerd. Er is ook nog smakelijk geluncht.

In Kruisweg is een concreet vervolg van het Eigen Kracht Lunch café afgesproken. Er komt een vaste ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen: om zich persoonlijk te ontwikkelen, om hun financiën op orde te brengen, voor tips en trucs om goedkoper te leven, voor informatie over sociale voorzieningen in de gemeente, om nieuwe initiatieven op te zetten, uit te voeren en te ondersteunen. Zo versterken bewoners met elkaar de altijd aanwezige burgerkracht.

 

 

Het is de hoogste tijd om het Pact van Samenredzaamheid verder vorm te geven. We willen graag samen met u dit project aangaan en inhoud geven, om te beginnen door gezamenlijk het Pact te ondertekenen!

Op de middag van 13 maart 2014 om 16.00 uur  gaan de Partners van het Pact voor Samenredzaamheid ondertekening. We zullen u dan informeren over de verder gezette stappen en de verder te zetten stappen gezamenlijk bespreken.

Lees verder

 

Het ontwikkelen van een  Eigen Kracht Café: een niet aan leeftijd gebonden doe en ontmoetingsplek voor mensen. Het is van de mensen zelf. Het vindt plaats op verschillende locaties bijvoorbeeld de Brasserie in Leens en in dorpshuizen in Uithuizen en Winsum. Het doel is om van elkaar te leren en kennis en ervaringen uit te wisselen. We gaan ervaringsdeskundigen opleiden om personen uit de doelgroep goed te kunnen benaderen/begeleiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag of opmerking?